Bestuur

Voorzitter:               Pim van der Palen

Takenpakket: Algemeen aanspreekpunt, Sponsorcommissie

Secretaris:               Annemiek liefrink

Takenpakket: Communicatie intern & extern, Kantinecommissie

Penningmeester:  Ronald van Gerwen

Takenpakket: Bouw commissie

Bestuurslid:            Jan Stals

Takenpakket: Bouwcommissie

Bestuurslid:           Kimberley Lomeijer

Takenpakket: Jeugdcomissie, PR